AMINOVEN %10 500 ml AMINOASIT solüsyonu Saklanması

Fresenius Kabi Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Aminoven saklanması, Aminoven muhafazası, Aminoven soğuk, Aminoven nem, Aminoven karanlık, Aminoven ambalaj, Aminoven çocuklardan saklanması, Aminoven son kullanma tarihi, Aminoven firması, Aminoven kullanma talimatı, Aminoven üretici firma bilgilerini içerir.

5.AMINOVEN'in saklanması

AMINOVEN %10’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Dondurmayınız.

Tedavi sonrası kullanılmayan çözeltiler hastane prosedürlerine göre atılmalıdır.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMINOVEN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

FRESENİUS KABI İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güney Plaza Eski Büyükdere Asfaltı,

No:17/4B, Kat:2, 34398, Maslak/ İstanbul

Tel:    (212)365    56    56

Faks:    (212)365    56    99

e-posta: info.turkey@ fresenius-kabi.com

Üretici:

Fresenius Kabi Austria Avusturya

#

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Dondurmayınız.

Farklı ürünlerle karıştırıldıktan sonraki saklama koşulları:

AMİNOVEN %10; yağ emülsiyonları, karbonhidratlar ve emülsiyonlar gibi diğer bileşenlerle aseptik olarak karıştınlabilir. Bir takım karışımlar için 4 °C’ de 9 güne kadar fiziksel ve kimyasal stabiliteye ilişkin veriler mevcuttur.

Mikrobiyolojik açıdan, kontrol ve valide edilmemiş koşullarda karıştırılan TPN (total parenteral beslenme) bileşimleri hemen kullanılmalıdır. Karıştırma işleminin kontrollü ve valide aseptik şartlarda yapıldığı durumlar haricinde ürün hemen kullanılmazsa, kullamm öncesi saklama süresi ve koşullan kullanıcının sorumluluğundadır ve 2-8 °C’de 24 saatten uzun olmamalıdır.

AVEN10 900/05.13/KT/2

£