AMIKAVER 100 mg 2ml X 1 ampül Yan Etkileri

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Amikaver yan etkileri, Amikaver etkileri, Amikaver zararları, Amikaver belirtileri, Amikaver uyarılar, Amikaver önlemler, Amikaver kilo aldırırmı, Amikaver zayıflatırmı, Amikaver zehirlenmesi, Amikaver cinsellik, Amikaver sorunlar, Amikaver uykusuzluk, Amikaver bağımlılık, Amikaver bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm diğer ilaçlar gibi, AMIKAVER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etki sıklıkları şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın    : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla    görülebilir.

Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla    görülebilir.

Çok seyrek    : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor    :    Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Sinir sistemi hastalıkları:

Bilinmiyor: Ani kas felci

Göz hastalıkları:

Bilinmiyor: Doğrudan göz küresine enjekte edilmesi gerekebilir ve bu görme bozukluklarına yol açabilir.

Kulak ve iç kulak hastalıkları:

Bilinmiyor: Kulak çınlaması, baş dönmesi, kısmı geri dönüşümlü ya da dönüşümsüz sağırlık Solunum, göğüs hastalıkları:

Bilinmiyor: Solunumun kısa süreli durması (apne), bronkospazm (bronşların daralması)

Mide-barsak hastalıkları:

Bilinmiyor: Bulantı ve kusma

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Bilinmiyor: Şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

Bilinmiyor: İdrar miktarında azalma, kanda azot bulunması hali (azotemi), idrarda

albümin bulunması (albüminüri), kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin bulunması, serum kreatin

düzeylerinde artış gibi böbrek sorunları

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Bilinmiyor: Deri döküntüsü, ilaç ateşi, baş ağrısı, karıncalanma, eozinofil sayısında artış (beyaz kan hücresi: bağışıklık sistemi yanıtlarında yer alan bir türdür), eklem ağrısı (artralji), kansızlık (anemi) ve kan basıncında düşme (hipotansiyon)

Ayrıca nadiren, şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazm meydana gelebilir. Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse ya da bu kullanma talimatında bahsedilmeyen yan etkiler fark ederseniz, lütfen derhal doktorunuzla ya da eczacınızla konuşun. Ne yaşadığınızı, ne zaman başladığını ve ne kadar sürdüğünü not etmeniz yardımcı olacaktır.

Yan etkilerin raporlanması

Amikaver iyi tahammül edilir. Tavsiye edilen dozaj ve tatbik şekline uyulduğu taktirde yan etkilerin husulü nadirdir.