AMBREKS pediatrik 15 mg 100 ml şurup Saklanması

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ambreks saklanması, Ambreks muhafazası, Ambreks soğuk, Ambreks nem, Ambreks karanlık, Ambreks ambalaj, Ambreks çocuklardan saklanması, Ambreks son kullanma tarihi, Ambreks firması, Ambreks kullanma talimatı, Ambreks üretici firma bilgilerini içerir.

5.AMBREKS'in saklanması

AMBREKS PEDİATRİK’i, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMBREKS'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A Ş.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim Yeri:

NOBELFARMAİLAÇ SAN. ve TİC. A Ş.

Sancaklar, 81100 DÜZCE