ALZIA 10 mg 100 film tablet Saklanması

Ulkar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alzia saklanması, Alzia muhafazası, Alzia soğuk, Alzia nem, Alzia karanlık, Alzia ambalaj, Alzia çocuklardan saklanması, Alzia son kullanma tarihi, Alzia firması, Alzia kullanma talimatı, Alzia üretici firma bilgilerini içerir.

5.ALZIA'in saklanması

ALZİA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALZIA'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALZIA'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ULKAR İLAÇ PAZARLAMA LT1). ŞTİ.

Barbaros Bulvarı 76-78 34353 Beşiktaş /İstanbul

Üretim yeri:

NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Sancaklar, 81100 DÜZCE