ALZANCER EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet Saklanması

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alzancer Easytab saklanması, Alzancer Easytab muhafazası, Alzancer Easytab soğuk, Alzancer Easytab nem, Alzancer Easytab karanlık, Alzancer Easytab ambalaj, Alzancer Easytab çocuklardan saklanması, Alzancer Easytab son kullanma tarihi, Alzancer Easytab firması, Alzancer Easytab kullanma talimatı, Alzancer Easytab üretici firma bilgilerini içerir.

5.ALZANCER EASYTAB'in saklanması

1. ALZANCER EASYTAB nedir ve ne için kullanılır?

ALZANCER EASYTAB, beyaz renkli yuvarlak bir yüzünde ALZ yazılı diğer yüzünde 10 yazılı tabletlerdir. Her bir tablet 10 mg donepezil hidroklorür içerir ve 28 tabletlikambalajlarda sunulmuştur.

ALZANCER EASYTAB, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleriolarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

ALZANCER EASYTAB, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.

2. ALZANCER EASYTAB'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALZANCER EASYTAB'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

 • Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya ALZANCER EASYTABiçeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşırı duyarlılıkreaksiyonunuz) varsa,
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız.
 • ALZANCER EASYTAB'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

  Eğer;

 • Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz,
 • Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz,
 • Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa,
 • Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz,
 • İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ALZANCER EASYTAB'ın yiyecek ve içecek ile kullandması

  ALZANCER EASYTAB yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler ALZANCER EASYTAB’ın etkisini değiştirmez.

  ALZANCER EASYTAB alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol ALZANCER EASYTAB’ın etkisini zayıflatabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelikdöneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız ALZANCER EASYTAB kullanmamalısınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kaskramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktankaçınmalısınız.

  ALZANCER EASYTAB’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Aspartam

  ALZANCER EASYTAB’ın bileşiminde aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlıolabilir.

  Sodyum Metabisülfit

  Bu tıbbi ürün sodyum metabisülfit içermektedir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonlan ve bronkospazma neden olabilir.

  Sodyum stearil fumarat

  Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyum’a bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

 • Ağn kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin v.b.)
 • Antibiyotikler
 • Mantar ilaçları
 • Kas gevşeticiler
 • Antidepresanlar
 • Antikonvülsanlar
 • Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğingalantamin)
 • Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar
 • Antikolinerjik ilaçlar
 • Genel anestezikler
 • Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)
 • Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına ALZANCER EASYTAB aldığınızı söyleyiniz.

  Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  3. ALZANCER EASYTAB nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır.Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzundeğerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.
 • Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasadamevcut olan ALZANCER EASYTAB 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mgdonepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.
 • Önerilen en yüksek doz her gece 10 mg donepezil hidroklorürdür.
 • İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daimadoktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.
 • Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.
 • Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.
 • Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktorakontrole gitmeniz gerekebilir.
 • Uygulama yolu ve metodu:

  ALZANCER EASYTABT gece yatmadan önce ağız yoluyla alınız. Tableti dilinizin üzerine yerleştiriniz, erimesini bekleyiniz ve daha sonra isteğe göre bir bardak suyla veya susuzolarak yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı:

  Donepezil hidroklorürün çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya konulmadığından, ALZANCER EASYTAB’ın çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  ilacın, tedavi süresince Alzheimer'lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Donepezil hidroklorürün klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer ALZANCER EASYTAB ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden fazla ALZANCER EASYTAB kullandıysanız:

  Her gün bir tabletten fazla tablet almayınız. ALZANCER EASYTAB’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temaskuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içindebulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

  ALZANCER EASYTAB 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ALZANCER EASYTAB’ı kullanmayı unutursanız:

  Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ALZANCER EASYTAB ile tedavi sonlandmldığmda oluşabilecek etkiler:

  Tedaviye ara verilmesi durumunda ALZANCER EASYTAB’m yararlı etkilerinde yavaş yavaş bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir olumsuz etki ilekarşılaşılmamıştır.

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, ALZANCER EASYTAB’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

  ALZANCER EASYTAB ile en sık görülen yan etkiler, ishal, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l'inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Seyrek:

 • Karaciğer hasarı örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma,iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derininsararması, koyu renkli idrar.
 • Yaygın olmayan:

 • Mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağrısıve göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir.
 • Mide veya bağırsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veyarektumda kan görülmesi gibi etkileri gözlenebilir.
 • Nöbet veya kasılma (konvülsiyon).
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  İshal, bulantı, baş ağrısı.

  Yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  Kas krampları, bitkinlik, insomnia (uyuma zorluğu), soğuk algınlığı, iştah kaybı, halüsinasyon (varsam, hayal görme), ajitasyon (huzursuzluk), saldırgan davranış, bayılma, baş dönmesi,mide rahatsızlığı, döküntü, kaşıntı, idrar kaçırma, ağrı, kazalar (hastalar düşmeye dahaeğilimli hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir), anormal rüyalar.

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  Kalp atışının yavaşlaması.

  Seyrek olarak bildirilen yan etkiler:

  Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve aynca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya daO 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattım arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  5. ALZANCER EASYTAB’m saklanması

  ALZANCER EASYTAB’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALZANCER EASYTAB'i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALZANCER EASYTAB'i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi-.

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

  Ümraniye 34768 İstanbul

  İmal Yeri:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

  Sancaklar 81100/ Düzce