ALPHAGAN-P %0.15 5 ml Saklanması

Allergan Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alphagan saklanması, Alphagan muhafazası, Alphagan soğuk, Alphagan nem, Alphagan karanlık, Alphagan ambalaj, Alphagan çocuklardan saklanması, Alphagan son kullanma tarihi, Alphagan firması, Alphagan kullanma talimatı, Alphagan üretici firma bilgilerini içerir.

ALPHAGAN P ’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C ’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Açıldıktan sonra çözeltilere mikrop bulaşabilir. Bu da göz enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu nedenle şişe, içinde çözelti olmasına rağmen açıldıktan 28 gün sonra atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALPHAGAN-P'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ALPHAGAN P’yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Allergan İlaçlan Ticaret A.Ş. Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., İz Plaza Giz, Kat: 12 Maslak-Şişli, 34398 İstanbul

Tel    : 0212 365 50 00

Faks : 0212 290 72 11

Üretim yeri:

Allergan Inc., ABD adına Allergan Sales LLC,

Waco- Texas ABD

tarihinde onaylanmıştır.