ALMENTA 10 mg/G 100 G oral damla Uyarılar

Generica Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Almenta uyarılar, Almenta zararları, Almenta önlemler, Almenta riskler, Almenta yan etkisi, Almenta alerji, Almenta alkol, Almenta hamileler, Almenta emzirme, Almenta araç kullanımı, Almenta fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

Epilepsisi, geçmişinde konvülsiyon öyküsü veya epilepsiye eğilimi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

İdrar pH’sını yükselten faktörler var ise {bkz. 5.2 "Eliminasyon") hastanın dikkatli izlenmesi gerekebilir. Bu faktörler diyetteki köklü değişim (örneğin etoburluktan vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınmasını içerir, idrar pH’sı ayrıca renal tübüler asidoz (RTA) veya Proteus bacteria’mn neden olduğu ciddi üriner sistem enfeksiyonları ile de yükselebilir.

Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse edilmemiş konjestif kalp yetmezliği (New York Kalp Cemiyeti (NYHA) endeks III-IV) veya kontrol

2

altında olmayan hipertansiyonlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı veri mevcut olduğundan bu durumdaki hastalar yakın gözlem altında bulundurulmalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine kullanma yeteneğinin azalmasına neden olur. Buna ilave olarak, memantin reaktiviteyi değiştirebilir. Bu nedenle ayaktan tedavi gören hastaların, araba veya makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.