ALLERSET 10 mg 20 film tablet Saklanması

Santa Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Allerset saklanması, Allerset muhafazası, Allerset soğuk, Allerset nem, Allerset karanlık, Allerset ambalaj, Allerset çocuklardan saklanması, Allerset son kullanma tarihi, Allerset firması, Allerset kullanma talimatı, Allerset üretici firma bilgilerini içerir.

5.ALLERSET'in saklanması

ALLERSET' 7 çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALLERSET'i kullanmayınız.

RuhsatSahibT. Santa Famıa İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri. Santa Famıa İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44