ALLERGODIL %0.05 steril göz damlası 6 ml Farmasötik Özellikleri

Meda Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Benzalkonyum klorür (koruyucu)

Disodyum edetat,

Hipromelloz,

% 70’lik sorbitol solüsyonu,

6.2. Geçimsizlikler

Bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü

36 ay

ALLERGODİL Steril Göz Damlası ağzı açıldıktan sonra 4 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.

6.4.   Saklamaya yönelik özel uyarılar

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereksinim yoktur.