ALJIL 20 tablet {8699559010145} Kullanımı

Recordati Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.ALJIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça:

Yetişkin iseniz tek seferde 1-2 tablet kullanabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez ALJİL alabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri bol su ile yutunuz.

Doktorunuz ALJİL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Çocuklarda kullanımı

12-16 yaş arası hastalar tek seferde 1 tablet kullanabilirler. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir.

12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Hafıf-orta şiddette böbrek yetmezliğiniz var ise ALJİL kullanırken dikkat ediniz.

Karaciğer yetmezliği:

Hafıf-orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz var ise ALJİL kullanırken dikkat ediniz.

Eğer ALJİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALJIL kullanırsanız

ALJİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

ALJIL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.