ALFAMET 250 mg 30 tablet Saklanması

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alfamet saklanması, Alfamet muhafazası, Alfamet soğuk, Alfamet nem, Alfamet karanlık, Alfamet ambalaj, Alfamet çocuklardan saklanması, Alfamet son kullanma tarihi, Alfamet firması, Alfamet kullanma talimatı, Alfamet üretici firma bilgilerini içerir.

5.ALFAMET'in saklanması

ALFAMET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALFAMET'i kullanmayınız.

Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALFAMET’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No: 12, (34010)

Topkapı - İSTANBUL

Üretim yeri: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No: 12, (34010)

Topkapı - İSTANBUL