ALEREX 20 mg 20 tablet Saklanması

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alerix saklanması, Alerix muhafazası, Alerix soğuk, Alerix nem, Alerix karanlık, Alerix ambalaj, Alerix çocuklardan saklanması, Alerix son kullanma tarihi, Alerix firması, Alerix kullanma talimatı, Alerix üretici firma bilgilerini içerir.

5.ALEREX'in saklanması

ALEREX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korunuyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALEREX'i kullanmayınız.

İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi: ULAĞAYLAR İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. No. 12 (34010) T opkapı/İ ST ANBUL

Üretim yeri: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. Davutpaşa Cad. No.12 (34010) Topkapı/İSTANBUL