ALEMAKS 70 mg 12 tablet Saklanması

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alemaks saklanması, Alemaks muhafazası, Alemaks soğuk, Alemaks nem, Alemaks karanlık, Alemaks ambalaj, Alemaks çocuklardan saklanması, Alemaks son kullanma tarihi, Alemaks firması, Alemaks kullanma talimatı, Alemaks üretici firma bilgilerini içerir.

5.ALEMAKS'in saklanması

ALEMAKS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

O

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALEMAKS'i kullanmayınız.

ALEMAKS’ı dış kutusunun üzerinde yer alan son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi aym son gününü göstermektedir.

İlaçlar, evsel atıklarla veya kanalizasyon yoluyla atılmamalıdır. Artık ihtiyacınız olmayan

ilaçların atılımıyla ilgili eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumanıza yardımcı olur.