AERIUS REDITABS 5 mg 20 ağızda dağılan tablet {Schering-plough} Saklanması

Schering Plough Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Aerius Reditabs saklanması, Aerius Reditabs muhafazası, Aerius Reditabs soğuk, Aerius Reditabs nem, Aerius Reditabs karanlık, Aerius Reditabs ambalaj, Aerius Reditabs çocuklardan saklanması, Aerius Reditabs son kullanma tarihi, Aerius Reditabs firması, Aerius Reditabs kullanma talimatı, Aerius Reditabs üretici firma bilgilerini içerir.

5.AERIUS REDITABS'in saklanması

AERIUS REDITABS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AERIUS REDITABS'i kullanmayınız.

"Eğer tabletlerin görünüşünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, AERIUS REDITABS'ı kullanmayınız."

İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi:

Scherıng - Plough Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş. Maya Plaza

Yıldırım Oğuz Göker Caddesi 34335 Akatlar - İstanbul

Üretici:

Scherıng-Plough Labo N.V. Heist-op-den-Berg - Belçika