ACTONEL 75 mg 6 film kaplı tablet Saklanması

Actavis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Actonel saklanması, Actonel muhafazası, Actonel soğuk, Actonel nem, Actonel karanlık, Actonel ambalaj, Actonel çocuklardan saklanması, Actonel son kullanma tarihi, Actonel firması, Actonel kullanma talimatı, Actonel üretici firma bilgilerini içerir.

5.ACTONEL'in saklanması

ACTONEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACTONEL'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ACTONEL'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi aventis İlaçları Limited Şirketi Büyükdere Cad. No: 209, 4. Levent-İstanbul

Üretici:

Procter & Gamble Pharmaceuticals - Germany GmbH Dr.-Otto-Röhm- Str. 2-4, 64331 Weiterstadt, Almanya