ACTONEL 35 mg 4 film tablet { Inventim } Saklanması

Sanofi Aventis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Actonel saklanması, Actonel muhafazası, Actonel soğuk, Actonel nem, Actonel karanlık, Actonel ambalaj, Actonel çocuklardan saklanması, Actonel son kullanma tarihi, Actonel firması, Actonel kullanma talimatı, Actonel üretici firma bilgilerini içerir.

5. ACTONEL'in saklanması ACTONEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki/blisterdeki son kullanma tarihinden sonra ACTONEL'i kullanmayınız. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ACTONEL'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Ruhsat sahibi: Sanofi aventis İlaçlan Ltd. Şti Büyükdere Cad. No:193 Levent-İstanbul Üretim yeri: Warner Chilcott Deutschland GmbH Dr. -Otto-Röhm-Strasse 2-4, 64331 Weiterstadt, Almanya Bu kullanma talimatı.........tarihinde onaylanmıştır.