ACTIFED 60 mg 30 tablet Saklanması

GlaxoSmithKline Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Actifed saklanması, Actifed muhafazası, Actifed soğuk, Actifed nem, Actifed karanlık, Actifed ambalaj, Actifed çocuklardan saklanması, Actifed son kullanma tarihi, Actifed firması, Actifed kullanma talimatı, Actifed üretici firma bilgilerini içerir.

5.ACTIFED'in saklanması

ACTIFED ’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACTIFED'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ACTIFED'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:    GlaxoSmithKline    İlaçlan    San.    ve    Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No.173, 1 .Levent Plaza B Blok 34394 1 .Levent/İstanbul

Üretici:    Abdi    İbrahim    İlaç    Sanayi    ve    Ticaret    A.Ş.,    İstanbul