ACSONAT 35 mg 4 film tablet İçeriği

Platin Kimya Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Acsonat içeriği, Acsonat formülü, Acsonat içerik, Acsonat içindekiler, Acsonat yardımcı maddeler, Acsonat bileşenleri, Acsonat Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ACSONAT 35 mg film kaplı tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her film kaplı tablet;

35 mg risedronat sodyum(32.5 mg risedronik asite eşdeğer) içerir.

Laktoz monohidrat 98,63 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.