ACLASTA 5mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi Saklanması

Novartis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Aclasta saklanması, Aclasta muhafazası, Aclasta soğuk, Aclasta nem, Aclasta karanlık, Aclasta ambalaj, Aclasta çocuklardan saklanması, Aclasta son kullanma tarihi, Aclasta firması, Aclasta kullanma talimatı, Aclasta üretici firma bilgilerini içerir.

5.ACLASTA'in saklanması

- ACLASTA'yı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACLASTA'i kullanmayınız.

- Açılmamış flakonları 25° C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Mikrobiyal kontaminasyonun önlenebilmesi için, şişe açıldıktan sonra ürün hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı takdirde, kullanımdaki saklama süreleri ve kullanımdan önceki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır ve normalde bu süre 2°C-8°C'de 24 saati geçmemelidir. Buzdolabında saklanmış çözelti kullanılmadan önce oda sıcaklığına gelmesi beklenmelidir